ระวังให้ดี! บริษัทพลังงานทั่วโลกยังเน้นการผลิตพลังงานฟอสซิลมากกว่าพลังงานทดแทน

News | 16 กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดได้ทำการศึกษาบริษัทพลังงานมากกว่า 3,000 บริษัทในช่วงระยะกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา พบว่ามีเพียงราว 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มุ่งเน้นไปทางการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเป็นแหล่งพลังงานแทนพลังงานฟอสซิล และถึงแม้ว่าบริษัทพลังงานอื่นๆ จะมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ก็ยังอยู่ในอัตราที่น้อยกว่าพลังงานฟอสซิล ชี้ให้เห็นถึงสัญญาณที่น่าเป็นห่วงต่อการหยุดยั้งภาวะโลกร้อน เมื่อบริษัทพลังงานจำนวนมากยังคงเน้นไปที่การใช้พลังงานฟอสซิล  ซ้ำร้ายไปกว่านั้น โรคระบาด COVID-19 ที่เกิดขึ้นนั้นยังทำให้สถานการณ์ทางการเงินของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องหยุดชะงัก ส่งผลให้โครงการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนต้องถูกเลื่อนหรือแม้กระทั่งถูกยกเลิกไปด้วย

อ้างอิง 'Warning': Global energy firms still prioritizing fossil fuels over renewables, study warns

https://www.businessgreen.com/news/4019522/worrying-global-energy-firms-prioritising-fossil-fuels-renewables-study-warns