เปิดขายงานศิลปะ Trash to Treasure สร้างสรรค์จากขยะและเศษวัสดุเหลือใช้

Global Trends | 15 กุมภาพันธ์ 2565

งานศิลปะ Trash to Treasure สร้างสรรค์จากขยะและเศษวัสดุเหลือใช้ เพื่อเป็นสื่อเตือนใจให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ

 

เลือกชมและจองซื้อชิ้นงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 65 เวลา 23.59 น.

 

สนใจชิ้นงานติดต่อที่: info@thailandsustainability.com 

 

รายได้ทั้งหมดจะถูกนำไปบริจาคสมทบทุน “มูลนิธิผืนป่าในใจเรา” เพื่อส่งเสริม และ สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศไทย